Wydział Nauk Medycznych i Technicznych

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

przyrodniczych (licencjackie i magisterskie)

technicznych (studia inżynierskie)

Wydziałem kieruje dziekan, który sprawuje swoje funkcje z pomocą kierowników katedr.

Dziekan Wydziału sprawuje bezpośredni nadzór nad: dziekanatem wydziału, pracownikami inżynieryjno-technicznymi wydziału w zakresie organizacji i kontroli pracy.

Katedry

W ramach Wydziału, jako jednostki organizacyjne funkcjonują Katedry, którymi bezpośrednio kierują Kierownicy Katedr.

W ramach kierunków przyrodniczych funkcjonują:

  • Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu
  • Katedra Nauk Medycznych

W ramach kierunków technicznych funkcjonuje:

  • Katedra Nauk Informatyczno-Technicznych

Strony archiwalne

Strony archiwalne nieistniejących, połączonych wydziałów :