KIERUNKI STUDIÓW

Studia magisterskie

Fizjoterapia   Pielęgniarstwo - studia II stopnia

Studia inżynierskie

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia licencjackie

pielęgniarstwo - I stopień   dietetyka