Kierunek: DIETETYKA

Kierunek: DIETETYKA

W zakresie: dietoprofilaktyka i dietoterapia <<<

W zakresie: dietetyka w sporcie i turystyce <<< 

W zakresie: psychodietetyka z elementami coachingu<<

 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

 

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

 

Przyporządkowanie kierunku „Dietetyka” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na kierunku.

Przyporządkowanie do dziedzin i dyscyplin nauki

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się

kierunek Dietetyka

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

nauki o zdrowiu*

64%

nauki medyczne

21%

dziedzina nauk rolniczych

technologia żywności i żywienia

15%

Łącznie

100%

*dyscyplina wiodąca

 

DIETETYKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i przygotowują studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Kształcenie obejmuje aspekty związane m.in. z promocją zdrowia, edukacją żywieniową, żywieniem człowieka zdrowego oraz dietoterapią chorób cywilizacyjnych żywieniowozależnych. Profil kształcenia zapewnia absolwentom możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

ATUTY KIERUNKU

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

W ramach kierunku dietetyka studenci zdobywają wiedzę teoretyczną uczestnicząc w wykładach prowadzonych przez wybitną kadrę specjalistów z różnych dziedzin (lekarzy, biologów, biotechnologów, dietetyków, psychologów) oraz realizują zajęcia praktyczne w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pracowniach m.in. w: laboratorium chemicznym, pracowni dietetycznej, pracowni dietetyki klinicznej, pracowni poradnictwa żywieniowego.

NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

Zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach komputerowych umożliwiają studentom naukę układania jadłospisów w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie komputerowe takie jak Dietetyk.pro, Dietik.pro, Dieta 5.0.

CIEKAWE ZAKRESY KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych zakresów kształcenia studenci mają możliwość wyboru psychodietetyki z elementami coachingu, dietetyki w sporcie i turystyce lub dietoterapii i dietoprofilaktyki.

WŁASNE PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE

Pracownia Dietetyki– jedna z najnowszych pracowni Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych, w której studenci dietetyki uczą się przygotowywania posiłków dla przyszłych pacjentów wymagających indywidualnego podejścia dietetycznego. Kuchnia wyposażona jest w najnowszy sprzęt AGD – płyty indukcyjne, piekarniki elektryczne, roboty planetarne, blendery oraz drobne sprzęty kuchenne ułatwiające przygotowywanie posiłków.

 

Pracownia Poradnictwa Żywieniowego –umożliwia studentom poznawanie tajników pracy z przyszłymi pacjentami. Sala wyposażona jest w 2 specjalistyczne analizatory składu ciała firmy TANITA, stadiometry oraz stanowisko do przeprowadzania wywiadów żywieniowych. Studenci nabywają tutaj umiejętności przeprowadzania wywiadów żywieniowych, oceny sposobu żywienia pacjentów, a także przygotowują indywidualne materiały edukacyjne o tematyce żywieniowej.

 

Pracownia Dietetyki Klinicznej– pracownia komputerowa, w której studenci kształtują umiejętności układania jadłospisów oraz poznają zasady żywienia w różnych jednostkach chorobowych wymagających terapii dietetycznej.

OPŁATY ZA STUDIA:

1. Stacjonarne: studia bezpłatne.
2. Niestacjonarne: 8000zł/rok lub 12 rat w wysokości 667zł.